Accreditation - TRANSLATE TO ENGLISH

Орган по сертифікації "Глобал Сертифик" акредитований Національним Агентством по акредитації України (НААУ):

Атестат акредитації на відповідність вимогам ISO/IEC 17021 в національній системі України від 23 лютого 2014 року № 8О043 (дата первинної акредитації 23 лютого 2011 року):

 

та Атестат акредитації на відповідність вимогам ISO/IEC 17065 в національній системі України від 14 вересня 2015 року № 1О198 (дата первинної акредитації 12 лютого 2013 року: (http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/)

 

Системи менеджменту:

ISO / ДСТУ ISO 9001 - Система менеджменту якості;
ISO / ДСТУ ISO 14001 - Система екологічного менеджменту;
OHSAS / ДСТУ OHSAS 18001 - Система менеджменту охорони праці та виробничої безпеки;
ISO / ДСТУ ISO 22000 - Система менеджменту харчової безпеки;

Продукція:

Технічний регламент з безпечності іграшок;
Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання;
Технічний регламент з електромагнітнї сумісності обладнання;
Технічний регламент енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення;
Технічний регламент безпеки машин і устаткування;
Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі;
Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі;
Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску;

Наказ про призначення ТОВ "Глобал Сертифік" органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів:

Технічний регламент безпеки іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901;
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №785;
Технічний регламент безпеки машин і устаткування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №933;
Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2010 №1149;